Uitnodiging boekpresentatie / Invitation bookpresentation (EN below)

 

Op zaterdag 8 september zal Kirsten Alting, ook wel bekend onder haar artiestennaam "Kristy", haar allereerste boek "God weeft Goud door elk verhaal" presenteren. Dit zal gebeuren tijdens de familiedag van uitgeverij Scholten. Vanaf deze dag zal het boek ook hier te bestellen zijn.

Het afgelopen jaar heeft Kirsten hard gewerkt om haar levensverhaal op papier te zetten. Dit resulteerde in het boek "God Weeft Goud door elk verhaal" en verteld haar bewogen levensverhaal met alle hoogte-en dieptepunten. Van geboorte tot aan trouwen; van hoe de cd in Amerikaanse top 100 beland is tot aan hoe ze meerdere malen doodziek in het ziekenhuis en zelfs voor haar leven moest vechten. Toch was dwars door alles heen God aanwezig in haar leven.

Het boek is een bemoediging voor iedereen die zich in een moeilijke of uitzichtloze situatie bevind, want er is hoop in elke situatie, hoe uitzichtloos die ook mag lijken!

Tevens kan iedereen die komt ook meedoen en meegenieten van de inloop familiedag van Uitgeverij Scholten (10-17 uur). Een dag van ontmoeting waarin je de mogelijkheid hebt om met schrijvers te praten, je boek laten signeren, maar ook schrijfseminars te volgen en geïnspireerd te worden door verrassende sessies van de auteurs van Scholten uitgeverij. Dit alles in een ontspannen sfeer met een drankje en mooie muziek.

De toegang tot zowel de boekpresentatie als de familiedag zijn gratis (incl drankje) Voor een overzicht van het volledige programma van die dag kun je terecht op op de website www.scholtenuitgeverij.nl

Als je mee wil doen aan een van de gave schrijverssessies dan is het handig om je van te voren ook even via deze site aan te melden, zodat je zeker bent van een plaats.

Kirsten hoopt je daar te zien en ontmoeten!

 

English version

On Saturday september 8th, Kirsten Alting (artistname "Kristy" ) will present to you her first book "God weaves Gold in every story".

This presentation will be during the familyday at Scholten Uitgeverij (publisher) . From this day you can also order your copy here.

Past year Kirsten has worked hard to tell her lifestory on paper.

The book "God weaves Gold in every story", will tell her moving story with all his ups and downs. from birth till marriage, from her cd getting in the american top 100, till multiple times being terrible ill in the hospital and even fighting for her life. Yet God was present throughout her life right through everything.

The book is an encouragement for anyone who is in a difficult or hopeless situation, cause there is hope in every situation, no matter how hopeless it may seem!

At the same time anyone who comes, can also participate and enjoy the family day of Scholten Publishers. A day of meeting where you have the opportunity to talk with writers, have your book signed, but also follow writing seminars and be inspired by surprising sessions from the authors of Scholten Uitgeverij (publisher) All this in a relaxed atmosphere with a drink and nice music. For the complete program you can visit the website www.scholtenuitgeverij.nl

Access to both the book presentation and the family day are free (including drinks) For an overview of the full program of that day, visit the website www.scholtenuitgeverij.nl

If you want to take part in one of the cool writing sessions, it is useful to sign up in advance via this site, so that you are sure of a place.

 Kirsten hopes to see and meet you there!